09.09.2016

Softver po meri

(eng. Custom Software)

Šta je softver po meri?

Softver po meri je kompjuterski program ili web sajt koji je napisan da odgovori na zahteve specifične za vaše preduzeće. Suprotnost softvera po meri su softveri “sa police”, odnosno softveri koji su kreirani u vidu gotovog proizvoda. Osnovna razlika između ova dva tipa softvera je da softveri sa police imaju svoju poslovnu logiku kojoj morate da se prilagodite, dok se softver po meri kroji preva vašim potrebama i zahtevima. Pored toga, kod softvera sa police plaćate pravo na korišćenje (licencu), što sa rastom broja korisnika, obično dovodi i do povećanja uloženih sredstava. Kod softvera po meri, sa povećanjem broja korisnika, nemate dodatne troškove, čak vam se u dogovoru sa isporučiocem, mogu ustupiti autorska prava, pa možete samostalno ili u nekom vidu partnerstva sa isporučiocem preprodavati softver trećim licima.

Softver koji je dizajniran isključivo za vaše preduzeće može da doprinese poboljšanju poslovanju kroz ubrzanje ili pojednostavljenje upisa informacija, eleminisanja ponavljajućih poslova, deljenje informacija, generisanje specifičnih izveštaja, dok u isto vreme može u potpunosti da bude integrisan sa vašim postojećim ERP sistemom ili računovodstvenim programom. Danas na tržištu postoji more različitih aplikacija koje mogu da urade sve što će vam ikad pasti na pamet. Zašto nam onda treba softver po meri? Zato što tako puno različitih programa, radi u puno uopštenih oblasti da je skoro nemoguće pronaći jedan program koji radi ono što vi želite i na način kako vi to želite.

Da li možemo sebi priuštiti softver po meri?

Ukoliko vaše preduzeće može da uštedi sredstva i da radi brže ili tačnije sa softverom po meri, onda je pravo pitanje: “Da li možemo sebi priuštiti da radimo bez ovakvog softvera u narednih nekoliko godina?” Za izradu komplikovanog programa, početni troškovi mogu dovesti u pitanje isplativost, ali kad vaše preduzeće počne da koristi program koji ste sami projektovali, kao i svaki dan nakon toga, kroz poboljšanje procesa i uštede koje ostvarujete, program će otplatiti sam sebe za vrlo kratko vreme. Možemo vam pomoći da identifikujete svakodnevnu uštedu, tako da sami možete da izračunate kad će doći momenat da isplatite investiciju u softver.