eCommerce

E-commerce

Pojam e-commerce se odnosi na bilo koji oblik poslovne transakcije koja se odvija na Internetu. Najpopularniji primer e-commerce-a je online prodaja, koja se definiše kao kupovina i prodaja robe i usluga preko Interneta. Međutim, e-trgovina može podrazumevati i druge vrste aktivnosti.