Implementacija ERP-a

 Efikasnije upravljanje poslovanjem kroz integrisane aplikacije


 

Implementacija ERP sistema je jedan od dokazanih načina za bolje upravljanje poslovanjem

Ad Hoc Software pruža usluge implementacije kao i održavanje i podršku za Odoo ERP sistem  

Iskustvo

Sa skoro dve decenije iskustva u sferi ERP i drugih poslovnih programa, kao i kroz kontinuiniran rad sa našim klijentima razvili smo određeni pristup implementaciji, koji rezultira drastičnim snižavanjem troškova i ukupne cene koštanja.


SaaS model

Naš pristup je u potpunosti baziran na SaaS (Software as a Service) modelu, što je još jedna velika prednost u poređenju sa tradicionalnim ERP rešenjima, jer ne morate da trošite vreme i novac na izgradnju i održavanje zahtevne infrastrukture.

Moderna platforma

Moderna arhitektura, na kojoj je razvijen sistem, omogućava korišćenje na svim uređajima i operativnim sistemima, koji imaju Internet pretraživač (mobilni telefoni ili tableti sa Android, iOS ili Windows OS ili računari sa Windows, MacOS ili Linux operativnim sistema).

Implementaciju ERP-a izvodimo u nekoliko koraka

Implementacija ERP-a i tim koji učestvuje u projektu

Važno je odabrati prave ljude i sa jedne i druge strane

 

Za uspešan start trebalo bi oformiti tim koji uključuje sledeće uloge:

Menadžera projekta,

Analitičar poslovnih procesa,

Implementator i/ili developer,

Tester.

Ukoliko se radi o implementaciji većeg obima, potrebno je uključuti i predstavnike odeljenja, kao što su računovodstvo, prodaja, nabavka itd. Dobra praksa je i da se uključi spoljni ERP konsultant, koji bi pored stručnog doprinosa takođe imao i ulogu medijatora između naručioca i izvršioca posla.
Izrada plana implementacije ERP-a

Implementacija ERP sistema se sastoji od koraka koje je potrebno delegirati članovima tima u zavisnosti od uloge u timu:Procena troškova i difinisanje budžeta

 


Izrada funkcionalne specifikacije

 


Izrada terminskog plana implementacije,

 


Migriranje podataka u novi sistem

 


Testiranje, prelazak na novi sistem i obuka

 

Evaluacija uspešnosti projekta implementacije ERP sistema.

 

Procena troškova

Troškovi mogu da se definišu tek nakon izrade detaljnog plana implementacije.

Koliko god da se fazi planiranja pristupi ozbiljno, uvek postoje troškovi koje je teško predvideti, a koji mogu biti:

Razni hardware-ski ili mrežni zahtevi,

Prekovremeni sati zaposlenih,

Treninzi i konsultacije,

Prilagođavanje software-a,

Dodatni backup prostor itd.

Migracija podataka


Ovo je prvi korak „pomeranja“ vaše kompanije prema novom sistemu i on uključuje:

Čišćenje i verifikaciju podataka,

Podešavanje baze podataka,

Mapiranje podataka iz starog sistema sa         poljima u novoj bazi,

Transfer podataka u novi sistem,

Testiranje i verifikacija prenetih podataka sa         starim sistemom.

Obuka korisnika


Prihvatanje novog sistema od strane korisnika je ključ do uspešne implementacije ERP sistema, a kvalitetna obuka je neophodna da bi se ovo postiglo.

Naše obuke su bazirane na korisničkim ulogama u sistemu, a izvode se kao „In-person“ i kao  „E-learning.

 

Go Live ili početak korišćenja sistema

Došao je veliki dan. Ovo je korak koji sadrži najviše neprijatnih iznenađenja, da bi smo ih minimizirali podelili smo ga na nekoliko tačaka:

Testiranje sistema (pre i posle puštanja),

Priprema zaposlenih i eventualna pomoć „sa strane“,

Identifikovanje ključnih metrika sistema,

Kreiranje strategije komunikacije,

Provera stabilnosti mreže i sistema,

Postavljanje backup procesa.


Evaluacija uspešnosti implementacije ERP sistema


Pomoći ćemo vam da dođete do odgovora kroz nekoliko dodatnih metrika:

ROI: da li vidite povrat novca potrošenog na ERP?

Smanjenje grešaka: dobro implementiran ERP sistem treba da smanji greške izazvane ljudskim faktorom.

Povećanje produktivnosti: da li je ERP postigao ono za šta je projektovan?

Povećanje zadovoljstva klijenata: da li brže obrađujete narudžbine?


ŠTA NAS ČINI DOBRIM IZBOROM ZA VAS?

Ne postoji univerzalni recept, sve kompanije su različite... 

Uspešna implementacija ERP sistema znači da ste dobili rešenje koje je optimalno za vas, vaše potrebe i zahteve.

Odoo je rešenje za upravljanjem celokupnim poslovanjem

Brže, bolje i efikasnije