Moodle (Learning Management System)
Platforma za elektronsko učenje.

Moddle -  sistem za elektronsko učenje, koje omogućava kreiranje web stranica ispunjenih dinamičkim kursevima, koji mogu da se prate bilo kada i bilo gde.

Moodle platforma omogućava pristup elektronskim udžbenicima, elektronskoj biblioteci, stranicama predmeta svih školskih/studijskih programa, kao i svim drugim materijalima neophodnim za uspešno savladavanje gradiva, a zahvaljujući multifunkcionalnosti platforme postoji mogućnost organizovanja online taskova (testova, kolokvijuma i ispita).

Moodle platforma za online učenje
Moodle platforma za online učenje

Moodle eLearning platforma

Moodle je kreiran u skladu sa pedagoškim principima i svim korisnicima omogućava efiksano kreiranje, modifikovanje i upravljanje kursevima, kao i lako pristupanje sadržajima, bez obzira na vreme i lokaciju, sa odličnom dokumentacijom i podrškom za instalaciju, razvoj i samu upotrebu.

Jedno od najpopularnijih sistema za elektronsko učenje u Srbiji:
Moodle LMS.

Sve je veći broj ustanova u našoj zemlji, koje danas koriste ovaj softverski paket u razvoju i unapređenju nastavnog procesa.

Moodle (Modular object oriented dynamic learning environment)

Moddle je jedan od najpopularnijih eLearning rešenja na tržištu. Na prvom je mestu, u kategoriji eLearning platformi, alata i softvera za akademske institucije.
Koncipiran je tako da može da predstavlja zamenu klasičnom, neposrednom načinu održavanja nastave ili kao dopuna standardnom sistemu nastave, koja otvara čitav spektar novih mogućnosti.

Moderna i efikasna eLearning platforma

Moodle platforma, kao sistem predviđen za online edukaciju, može se koristiti za obrazovanje, obuku i razvoj učenika ili zaposlenih. Aktuelna istraživanja pokazuju da sve veći broj korisnika  prelazi na Moodle platformu, sa ciljem da svojim studentima omogući i opciju učenja putem Interneta.
Pored već postojećih kvaliteta, u vidu jednostavnosti  korišćenja, ističu se još i fleksibilnost, bezbednost, velika open-source zajednica koja se okuplja oko ove plaforme.

Veliki broj korisnih alatki i aktivnost

Moodle je siguran i veoma fleksibilan. Zahvaljujući modularnoj arhitekturi, korišćenjem pluginova i tema, moguće je, uz odgovarajuću obuku, oblikovati izgled i funkcionalnosti ove platforme.
Moodle omogućava đacima/studentima da pristupe elektronskim udžbenicima, biblioteci, stranicama predmeta svih studijskih programa, kao i drugim materijalima neophodnim za uspešno savladavanje gradiva.

Osnovne karakteristike

  • Izrada velikog broja kurseva na jednom sistemu, u različitim formama
  • Upravljanje korisničkim ulogama i grupama korisnika na kursevima
  • Preuzimanje dokumenata (fajlova)
  • Mnogobrojni alati za komunikaciju i kolaboraciju,
  • Online kalendar
  • Online vesti i najave (na nivou škole i na nivou kursa – predmeta)
  • Izrada različitih vrsta online testova
  • Ocenjivanje
  • i još mnogo toga…

Zašto Moodle?

Bez obzira da li ste učitelj, student ili administrator, Moodle sistem je izuzetno prilagodljiv i dolazi u paketu sa ogromnim brojem karakteristika i mogućnosti

  • Moodle karakteristike
Moodle platforma za elektronsko učenje

Moodle sada broji preko 36.000 000 korisnika
u preko 210 zemalja širom sveta

Dostupan je na 75 jezika, uključujući i srpski.
Ova statistika je garancija da će se Moodle i dalje razvijati u skladu sa potrebama korisnika!

Moodle projekat

Moodle logo

Bez ograničenja

Moodle se bez modifikacija može instalirati na većini operativnih sistema (Unix, Linux, Windows, Mac OS). Podaci se nalaze u jednoj bazi podataka koja se može postaviti na MySQL, PostgreSQL, Oracle, Microsoft SQL Server.

Moodle


Open Source

Moodle je eLearning platforma otvorenog koda, koja se kontinuirano razvija i podržava od strane velike zajednice. To znači da programeri iz celog sveta mogu da pristupe kodu, modifikuju ga, sa ciljem da se softver poboljša i učini što sigurnijim.

MOODLE HQ

Moodle projektom upravlja posvećeni tim u Moodle HQ sa sedištem u Pert-u (Australija). Moodle HQ čini raznolika grupa širom sveta, posvećenih radu na novim funkcijama i stalnom ažuriranju Moodle-a.

Korak-po-korak do uspešne platforme za online edukaciju

eLearning plan

Detaljno planiranje je osnova svake uspešne realizacije projekta. Nakon donešenja odluke o korišćenju eLearning platforme, sledeći korak uključuje pronalaženje prave podrške za iplementaciju softvera. Uspešna primena LMS-a zavisiće isključivo od pažljivog planiranja (cilj, tim, vremenski okvir, program, prenos, testiranje i sl.)

Iplementacija

Primena eLearning sistema u vašoj obrazovnoj infrastrukturi je veliki korak napred. Razvoj strateškog plana eLearninga je početna etapa, a uspešna implementacija je ključna za vas. Najpre se moraju razmotriti ishodi učenja, tehnološka ograničenja/mogućnosti, resursi i opšta organizaciona spremnost.

Personalizovani plan obuke za klijente

- Analiziraju se zaposleni i njihova trenutna aktivnost i uspešnost u korišćenju novih tehnologija/alata.
- Razvoj programa - plana, koji će pomaći u optimizaciji aktivnosti škole/firme (klijenata)
- Uspostavljanje profesionalnog rada za klijente, u vidu stručne obuke.

Tehnička i korisnička podrška

Pružićemo Vam neophodnu korisničku i tehničku podršku. Radićemo sa vama na svim aspektima online edukacije (u okviru Moodle platforme) i rešavati probleme na koje naiđete u svom, ali i radu vaših učenika/studenata i funkcionisanju celokupnog sistema.

Načinite sledeći korak sa Moodle eLearning platformom

Kada se pojavila mogućnost učenja elektronskim putem, mnoge škole/institucije obrazovanja ali i druge korporativne firme, krenule su da razmišljaju o načinima kako da čitav proces učine efektnijim i privlačnijim za učenje i usavršavanje i opredelili su se za Moodle.
Krenite i Vi!