APLIKACIJE SKROJENE ZA VAŠE POSLOVNE ZAHTEVE

Šta predstavlja razvoj aplikacija?

Razvoj aplikacija je proces kreiranja računarskog programa ili seta računarskih programa za izvođenje raznih zadataka koje poslovni subjekt zahteva. Od kalkulacije mesečnih troškova, do izveštaja generisanih iz prodaje, aplikacije pomažu poslovnim subjektima da automatizuju procese i povećaju efikasnost. Svaki proces razvoja aplikacije sledi iste korake: prikupljanje zahteva, dizajn prototipa, testiranje, implementacija i integracija.

Kada gotovi programi ne mogu da ispune vaše specifične poslovne zahteve najbolja opcija je da razvijete „prilagođenu“ (custom) aplikaciju. Ovo možete uraditi sopstvenim snagama ili angažovati programersku kuću, da uradi to za vas.

Uspešnost razvoja naših rešenja 98%

Automatizujte proces i povećajte efikasnost.

Web aplikacije - Ad Hoc Software

Web aplikacije

Web aplikacije se mogu izvršavati na bilo kom uređaju i operativnom sistemu koji u sebi sadrži internet pregledač (Windows, MacOS, Android, iOS).

Windows aplikacije - Ad Hoc Software

Windows aplikacije

Koristeći napredne razvojne alate i tehnogije moguć je razvoj samostalnih desktop aplikacija, klijent/server mrežnih aplikacija kao i „Cloud Connected“ aplikacija.

Android i iOS aplikacije - Ad Hoc Software

Android i iOS aplikacije

Mobilne Android i iOS aplikacije se, za razliku od web aplikacija, razvijaju isključivo za Android, odnosno iOS platformu, preuzimaju se i instaliraju na uređaj na kojem se izvršavaju.

Ad Hoc Software

Razvoj baza podataka

Baze podataka nam omogućavaju da relativno lako sortiramo podatke, izvodimo kalkulacije, kreiramo izveštaje i delimo podatke sa našim kolegama.

Web aplikacije

Web aplikacije su softverske aplikacije koje se nalaze na udaljenom serveru. U većini slučajeva, da bi ste pristupili web aplikaciji dovoljno je da pokrenete internet pretraživač i usmerite ga na zadatu adresu. Web aplikacije se koriste preko mreže, kao što je Internet, ali mogu da se koriste i u lokalnoj mreži i to je obično slučaj u većim kompanijama.

Web aplikacije se razlikuju od ostalih po to me što se izvršavaju u browser-u, što znači da ne moraju da se instaliraju na uređaj (računar, tablet, telefon). Uz upotrebu modernog responsive dizajna, web aplikacije su postale prilagodljive uređajima na kojima se koriste, tako da se sa praktično istom udobnošću mogu koristiti i na računaru i na mobilnom telefonu.

Osnovne prednosti web aplikacija su da se mogu izvršavati na bilo kom uređaju i operativnom sistemu koji u sebi sadrži internet pregledač (Windows, MacOS, Android, iOS), kao i da nakon postavljanja nove verzije aplikacije od strane programera ona automatski postaje dostupna korisnicima, bez potrebe za dodatnom instalacijom na uređaj.

Aplikacije
Android i iOS aplikacije

Android i iOS aplikacije

Razvoj mobilnih Android i iOS aplikacija je proces kreiranja aplikacije koja se izvršava na mobilnom uređaju, telefonu ili tabletu sa Android i iOS operativnim sistemom.

Mobilne Android i iOS aplikacije se za razliku od web aplikacija razvijaju isključivo za Android, odnosno iOS platformu, preuzimaju se i instaliraju na uređaj na kojem se izvršavaju. Važno je napomenuti da Android i iOS aplikacije imaju pristup resursima operativnog sistema i uređaja kao što su fajl sistem, GPS, kamera itd.

Iako web, Android i iOS aplikacije po dizajnu mogu da izgledaju vrlo slično, način na koji se razvijaju se značajno razlikuje i po pravilu je razvoj Android i iOS aplikacija zahtevniji, dugotrajniji i skuplji u odnosu na razvoj web aplikacija.

Osnovne prednosti Android i iOS aplikacija u odnosu na web aplikacije su brže izvršavanje, sigurnije za upotrebu, veći set funkcionalnosti, mogu da rade offline (bez mrežnog pristupa).

Windows aplikacije

Iako su u poslednjih nekoliko godina Cloud Computing tehnologije značajno promenile način razmišljanja u poslovnoj primeni softvera, nisu umanjile značaj i upotrebljivost Windows Desktop aplikacija.

Koristeći napredne razvojne alate i tehnogije moguć je razvoj samostalnih desktop aplikacija, klijent/server mrežnih aplikacija kao i „Cloud Connected“ aplikacija (aplikacije koje koriste WebAPI za komunikaciju sa Cloud infrastrukturom).

Windows Desktop aplikacije takođe mogu da koriste resurse operativnog sistema, kao i priključene periferne uređaje (fiskalni štampači, industrijski hardver itd) i vrlo su pogodne za integraciju sa drugim specifičnim poslovnim i proizvodnim aplikacijama. Takođe nalaze svoju primenu u okruženjima sa ograničenim mrežnim resursima, jer mogu da rade nezavisno od drugih sistema i da se povremeneno sinhronizuju podatke kad se za to steknu uslovi.

Osnovne prednosti u odnosu na web aplikacije su visoke performanse, udobnost u radu, sigurnost, direktno korišćenje resursa operativnog sistema i hardware-a i mogućnost rada bez mrežnog pristupa.

Windows aplikacije

Razvoj baza podataka

Svaka poslovna aplikacija, bez obzira na arhitekturu, koristi bazu za skladištenje podataka. Baze podataka predstavljaju „aplikacije“ dizajnirane da efikasno prikupljaju, organizuju i upravljaju podacima. Baze podataka nam omogućavaju da relativno lako sortiramo podatke, izvodimo kalkulacije, kreiramo izveštaje i delimo podatke sa kolegama.

Baze podataka mogu biti lokalne (jednokorisničke) i mrežne (višekorisničke). Lokalne su po pravilu jednostavnije za održavanje, mrežne sa druge strane zahtevaju ozbiljniji pristup: server, mrežnu infrastruktruru i administratora.

Moguće je dizajnirati sistem u kojem se kombinovano koriste i jedna i druga varijanta, za to je najbolji primer Android aplikacija koja ima svoju lokalnu bazu i po potrebi se sinhronizuje sa bazom podataka na serveru.

Važno je napomenuti da korisnici nikad ne rade direktno na bazi podataka, nego za to koriste aplikacije (web, Windows, Android) projektovane za njihove specifične potrebe.

POTREBNA VAM JE APLIKACIJA PO MERI?!

Kontaktirajte nas