Softver po meri

Softver po meri?

Softver po meri je kompjuterski program ili web sajt koji je napisan da odgovori na zahteve specifične za vaše preduzeće.

Suprotnost softvera po meri su softveri sa police, odnosno softveri koji su kreirani u vidu gotovog proizvoda. Osnovna razlika između ova dva tipa softvera je da softveri sa police imaju svoju poslovnu logiku kojoj morate da se prilagodite, dok se softver po meri kroji preva vašim potrebama i zahtevima. Pored toga, kod softvera sa police plaćate pravo na korišćenje (licencu), što sa rastom broja korisnika, obično dovodi i do povećanja uloženih sredstava.

Kod softvera po meri, sa povećanjem broja korisnika, nemate dodatne troškove, čak vam se u dogovoru sa isporučiocem mogu ustupiti autorska prava, pa možete samostalno, ili u nekom vidu partnerstva sa isporučiocem, preprodavati softver trećim licima.

Softver koji je dizajniran isključivo za vaše preduzeće može da doprinese poboljšanju poslovanju kroz ubrzanje ili pojednostavljenje upisa informacija, eleminisanja ponavljajućih poslova, deljenje informacija, generisanje specifičnih izveštaja, dok u isto vreme može u potpunosti da bude integrisan sa vašim postojećim ERP sistemom ili računovodstvenim programom.

Danas na tržištu postoji more različitih aplikacija koje mogu da urade sve što će vam ikad pasti na pamet.

Zašto nam onda treba softver po meri?

Zato što tako puno različitih programa, radi u puno uopštenih oblasti da je skoro nemoguće pronaći jedan program koji radi ono što vi želite i na način kako vi to želite.


Da li možemo sebi priuštiti softver po meri?

Ukoliko vaše preduzeće može da uštedi sredstva i da radi brže ili tačnije sa softverom po meri, onda je pravo pitanje: „Da li možemo sebi priuštiti da radimo bez ovakvog softvera?“

Za izradu komplikovanog programa, početni troškovi mogu dovesti u pitanje isplativost, ali kad vaše preduzeće počne da koristi program koji ste sami projektovali, kao i svaki dan nakon toga, kroz poboljšanje procesa i uštede koje ostvarujete, program će otplatiti sam sebe za vrlo kratko vreme.

Možemo vam pomoći da identifikujete svakodnevnu uštedu, tako da sami možete da izračunate kad će doći momenat da isplatite investiciju u softver.


Softver po meri ili…

Dilema u izboru između softvera sa police ili razvoja softvera po meri među konsultantima je priča bez kraja. 

Razvoj softvera po meri omogućava preduzeću da trasformiše svoje svakodnevne aktivnosti u specifične ciljno orjentisane aplikacije. Za razliku od softvera sa police, softver po meri ima izuzetnu mogućnost da radi baš onako kako mi želimo.

Ukoliko uzmemo u obzir činjenicu, da svako preduzeće ima različite zahteve, jasno je da je vrlo teško jedan proizvod simultano prilagoditi višestrukim potrebama.

U nastavku dajemo neke od prednosti razvoja softver po meri:


Krojen po meri

Softver po meri je projektovan i razvijan korišćenjem najnovijih tehnologija. Sistem se razvija isključivo da zadovolji klijentove poslovne zahteve. Bilo koja stavka koja izaziva klijentovo nezadovoljstvo ili stvara poteškoće u funkcionisanju može biti poboljšana uz dogovor sa klijentom – ovo predstavlja najznačajniji benefit u razvoju softvera po meri.


Minimalna cena

Obično su troškovi razvoja specifičnih aplikacija za vaše poslovanje viši od kupovine već „gotovog programa“. Posmatrajući duguročno, ulaganje u razvoj softvera po meri ima veću vrednost, nego kupovina gotove aplikacije. Ovde treba uzeti u obzir i troškove prilagođavanja gotovog programa vašem poslovanju, odnosno troškove prilagođavanja vašeg poslovanja poslovnom programu, kao i kupovinu dodatnih licenci i ugovore o osvežavanju programa.


Održavanje

Softver po meri će biti održavan, odnosno razvijan sve dok vi imate potrebu za tim. Dok ste sa programima sa police praktično u milosti firme od koje ste kupili softver.


Integracija

Softver po meri je odlično rešenje za integraciju sa drugim poslovnim programima. Preduzeća koja imaju potrebu da koriste više različitih rešenja mogu da uživaju u benefitima u radu sa programom koji je dizajniran da se uklopi u već postojeće softversko okruženje. Softver po meri u ovakvom okruženju često može da vam pruži i više nego što biste očekivali.


Podrška

Najveći benefit koji dobijate implementacijom softvera po meri je efikasna i pouzdana tehnička podrška, jer sve vreme imate pristup tehničkom timu koji je učestvovao u razvojnom procesu vaše aplikacije, to znači da će svi uočeni problemi biti rešavani vrlo efikasno. U ovom smislu vam Ad Hoc Software u potpunosti stoji na raspolaganju.

Share this post