Obuka & Edukacija

 Obuka za efikasno korišćenje sistema koji se implementiraju sa naše strane, kao i dodatna usluga za usavršavanje online tehnika i alata. Usvojićete nova znanja, alate i taktike i podići svoje poslovanje na viši nivo.

Edukacija i sticanje novih znanja i digitalnih veština

Kako biste bili što efikasniji u svom poslu, Ad Hoc Software organizuje i održava obuke o upotrebi digitalnih alata, što je dobra prilika za vas, da vas predavači provedu korak po korak kroz različite faze rada i mogućnosti u online poslovanju. Sem toga, želimo da vam predstavimo i korisne savete i uputstva za neke besplatne alate koji Vam mogu biti od pomoći.

WEB SAJT ADMIN

Konstantno ažuriranje web sajta nije ni malo lak posao, ali je ključno za uspešno online prisustvo. Osim što se bavimo web sajt mendžmentom, našim klijentima nudimo i mogućnost da steknu neophodna znanja u administriranju web sajta, kako bi se osposobili za samostalan rad na CMS platformi.  

INTERNET PRODAVNICA

Obuka se zasniva na upravljanju vašom Internet prodavnicom - praktičnan rad i rešavanje problema i situacija sa kojima ćete se sretati u samom radu. Cilj je da vas osposobimo da uspešno vodite online trgovinu: od unosa proizvoda, atributa, do toga kako se prodavnica promoviše na internetu.

RAD SA APLIKACIJAMA

Cilj ove obuke je korišćenje određenih aplikacija koje implementiramo u vaš sistem i koje se podešavaju shodno vašim potrebama. Rezultat je svakako brže preuzimanje novih informacija, što je u današnjem poslovanju od presudnog značaja, jer se tehnologije menjaju velikom brzinom.

UNOS SADRŽAJA

Na koje sve načine i kakav sadržaj može da se kreira na internetu? Kako izabrati kanal distribucije? Steći ćete raznovrsna primenljiva znanja i veštine koja će vam omogućiti da kreirate interesantan online sadržaj i prikažete ga na način koji će zaintrigirati ciljani auditorijum i podstaći ih na željenu interakciju.

ON - PAGE SEO

Ovde se bavimo optimizacijom individualnih web stranica - On page SEO, koji se primenjuje u cilju što boljeg rangiranja na Internet pretraživačima. Ova obuka omogućiće vam da jasno definišete sadržaj, promotivne aktivnost & distribuciju, u cilju dobijanja relevantnosti na tržištu.

E-LEARNING

Personalizovani plan obuke za klijente: Analiziraju se zaposleni i njihova trenutna aktivnost i uspešnost u korišćenju novih tehnologija/alata. Sledi, razvoj programa - plana, koji će pomaći u optimizaciji aktivnosti škole/firme (klijenata) i uspostavljanje profesionalnog rada za klijente, u vidu stručne obuke.

Ad Hoc Obuka & Usavršavanje

Usavršavajte svoje znanje i veštine 

Obuka i edukacija - sticanje novih znanja u digitalnoj sferi poslovanja.

Ovde nije reč o klasičnim kursevima koje nalazite na Internetu, već se prilagođavamo klijentima i pripremamo predavanja shodno njihovim potrebama. 

Obučavanje je podeljeno u dve kategorije:

1. Obuka implemntiranog sistema, kao deo paketa implementacije i pokretanje web sajta, Internet prodavnice, e-Leraning sistema ili Odoo sistema i aplikacija.     Obuka se radi u cilju osposobljavanja i efikasnog upravljanja određenom platformom koju postavljamo klijentu.

2. Kurs iz posebnih oblasti digitalnih tehnologija, koji se vodi kroz zanimljiva predavanja, praktične zadatke, grupni rad i diskusiju.

Ako ste spremni da ovladate novim tehnologijama i alatima, naš trening centar je pravo mesto za Vas.

Da li je potrebno prethodno znanje nekih digitalnih veština i alata?

Obuka i većina kurseva u našoj ponudi su početnog nivoa i njihovo praćenje ne zahteva prethodno stručno znanje iz oblasti koja vas interesuje.

Izuzetak je Odoo sistem i pojedine aplikacije, gde je neophodno znanje iz oblasti koja se primenjuje: knjigovodstvo, finansije...

Neophodno i zajedničko svim obukama i kursevima u našem trening centru, bez obzira na oblast, jeste osnovno znanje rada na računaru.Koliko dugo traje obuka?

Dužina trajanja zavisi od toga da li je u pitanju obuka ili kurs:

1. Obuka je uglavnom deo već dogovorenog rada i implementacije određenog sistema i kreće se u trajanju od 2-4h, za jednostavnije projekte, a za složeniju     implementaciju i od 2-3 dana.

2. Dužina trajanja kursa zavisi od oblasti koja se obrađuje i svaki trening se pravi u dogovoru sa klijentima, u zavisnosti od potreba, a kreće se od 3 - 15 radnih dana     (pa i duže, ukoliko postoji potreba).  

3. Postoji mogućnost obuke 1/1, što je deo posebnog dogovora i trajanje nije ograničeno.

Termini se prilagođavaju. 

Obuka 1/1 uglavnom se radi online - putem aplikacija za udaljenu podršku, poput Any Desk, Microsft Teams... ili u našim prostorijama, ukoliko je potrebno.

Kvalitet online obuke veoma je efikasan i daleko pristipačniji zaposlenim licima i svima onima koji teško pronalaze slobodno vreme za dodatan rad i obuku (dobar zvuk, odlična grafika, lako korišćenje aplikacije).

Ako je reč o većem broju onih kojima je obuka neophodno, trening se održava u našim ii Vašim poslovnim prostorijama, o čemu se pravi zaseban dogovor.

Kursevi mogu da se odvijaju u kancelarijama Vaše firme ili u prostorijama Ad Hoc Software-a, a po potrebi i u učionicama edukativnog centra, ukoliko je broj polaznika veći.

Osnovni cilj naše edukacije jeste podizanje nivoa kompetentnosti i konkurentnosti, sticanjem dodatnih znanja i veština. Svesni smo činjenice da naš sistem ne ide u korak sa potrebama savremenog društva i danas je, više nego ikada pre, neophodno dodatno usavršavanje i edukacija, koja vam pruža brojne dodatne mogućnosti u poslovanju. 

Obučavaće vas tim iskusnih i uspešnih profesionalca (preduzetnika), koji svojim kvalifikacijama i stalnim usavršavanjem, uspešno prate trendove i prenose svoje znanje, a to je svakako osnov uspešnosti našeg trening centra.

Kroz brojne seminare i ličnu edukaciju, trudimo se da budemo u toku sa svim novinama, trendovima u oblastima kojima se bavimo, ali ujedno i samim obrazovanjem.

Radićemo sa Vama na svim aspektima online poslovanja koji će da poboljšaju vaš rad

Predstavlćemo Vam načine kako da unapredite svoje veštine i samo poslovanje, komunikaciju sa publikom, ukoliko je potrebno,  sa akcentom na upotrebu e-maila, Fejsbuka i Instagrama. 

Odoo • A picture with a caption
 

Budite aktivni.

Budite u toku sa trendovima.

Naša želja je da profesionalnim pristupom omogućimo svojim polaznicima da poboljšaju, usavrše i steknu nova znanja i veštine.