eLearning 

Platforma za elektronsko učenje:  Odoo (Open source LMS), LearnDash LMS

Platforma za elektronsko učenje

Odoo eLeraning sistem kao i LearnDash kreirani su u skladu sa pedagoškim principima i svim korisnicima omogućavaju efiksano kreiranje, modifikovanje i upravljanje kursevima, kao i lako pristupanje sadržajima.

Digitalizacija obrazovanja

Ovo nije novost u obrazovanju, bilo da se radi o osnovnom, srednjem ili visokom obrazovanju i brojnim drugim privatnim školama i kursevima. Mnogi web sajtovi predstavili su koncept online kurseva, a čini se da će ih u bliskoj budućnosti biti sve više, u cilju razvoja i unapređenja nastavnog procesa. 

Modernizacija obrazovanja

eLeraning platforma, kao sistem predviđen za online edukaciju, može se koristiti za obrazovanje, obuku i razvoj učenika ili zaposlenih. Aktuelna istraživanja pokazuju da sve veći broj škola prelazi na eLearning platformu, sa ciljem da svojim studentima omogući i opciju učenja putem Interneta.

Fleksibilnost

Odoo je sigurna i veoma fleksibilna platforma koja  omogućava korisnicima da pristupe elektronskim dokumentima, audio - video fajlovima, biblioteci, stranicama predmeta svih programa, kao i drugim materijalima neophodnim za uspešno savladavanje gradiva.  

Korak po korak

Bez obzira da li ste učitelj, student ili administrator,  Odoo eLerning sistem je izuzetno prilagodljiv i dolaze u paketu sa ogromnim brojem karakteristika i mogućnosti 

Odoo • A picture with a caption
Odoo eLearning 

Sve opcije na jednom mestu  

Fleksibilan i svestran sistem učenja uz pomoć eLearning tehnologije

Privlačan sadržaj

Video, web stranice, prezentacije, fajlovi - podjednako dobro vidljivi na svim uređajima.

Brzo uređivanje

Drag & drop princip kreiranja stranica, sa infografikom i animacijama. Brzo i efikasno.

Jednostavan pristup

Lako pristupanje sadržaju - učenje, provera, razmena informacija, bez obzira na vreme i lokaciju.

Metrika

Pratite učešće, povratne informacije i izveštaje. 

Testovi i ocenjivanje

Imate mogućnost da putem testova i review-a pratite uspešnost i mišljenje svojih đaka/korisnika o samom sadržaju.

Sertifikati

Postavite standarde, ocenite nivoe znanje i veština svojih đaka , podstičite ih naprednim testovima i nagradite sertifikatom.

Želite da načinite ovaj korak. Imate ideju koju želite da sprovedete u delo.

Verujte nam, volimo izazove, rešavamo probleme i zajedno tražimo nove mogućnosti za rast i napredak.

UČENJE JE KLJUČ USPEHA

Iako je većina ljudi i dalje veoma skeptična kada se pomene usavršavanje putem interneta, važno je istaći da je ovaj način edukacije nastao upravo kako bi se izbegli svi nedostaci koje tradicionalno obrazovanje nosi sa sobom.

Ušteda vremena i novca, kao i dostupnost obrazovnih programa svima, bez obzira na to gde se nalaze, samo su neki od razloga zbog kojih sve veći broj ljudi do uspešne karijere dolazi učeći uz pomoć svog računara.

 

 Odoo eLearning

Merenje uspeha, dobijanje povratnih informacija, kao i mogućnost kreiranja raznovrsnih kvizeva sa različitim mogućnostima: jednokratni ili višestruki izbor, tekst slobodne forme, brojevi, datumi i opcije evaluacije.

Odoo • A picture with a caption

Krenite sa online kursom već danas

Moderan i jednostavan interfejs

Prilagodljiv i dobar korisnički interfejs,  prilagođen svim uređajima. Izrada velikog broja kurseva. Upravljanje korisničkim ulogama i grupama korisnika na kursevima - Preuzimanje dokumenata (fajlova) - Mnogobrojni alati za komunikaciju i kolaboraciju - Izrada online testova  - Ocenjivanje i dr.

Predstavite svoje kurseve online

Naporno ste radili na pripremi lekcija za svoje kurseve, a sada oni zaslužuju da se na najzanimljiviji način predstave vašim studentima, online putem. Imate priliku da dizajnirate lep i jednostavan interfejs, zanimljive kurseve i da upotpunite  celokupan doživljaj


Napredni izveštaji

Napredno izveštavanje i uvid u realnom vremenu. Grafikoni ili tabele - savršen način da dobijete uvid u kurseve i sertifikate, performanse i rezultate koje ostvaruju vaši polaznici. Izaberite podatke koji su za vas relevantni, primenite unapred definisane ili prilagođene filtere, grupišite rezultate kako god vi želite i dr.

Načinite sledeći korak sa eLeraning platformom

Krenite već danas, kontaktirajte nas.